Δανάη Μπάλζερ

  • Πιάνο

Δανάη Μπάλζερ

Πτυχίο Αρμονίας και αντίστιξης από το Ωδείο Ν. Σκαλκώτας τάξη Μ. Τραυλού
Πτυχίο πιάνου από το Ωδείο Ν. Σκαλκώτας τάξη Ν. Μιχαηλίδου
Πτυχίο Φούγκας από το Ωδείο Ορφείο Αθηνών τάξη Ε. Κοκκόρη
Δίπλωμα πιάνου από το Ωδείο Αγ. Στεφάνου τάξη Ν. Μιχαηλίδου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Συμμετοχή σε σεμινάριο Μουσικοθεραπείας του Joseph Moreno

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:

Διδασκαλία αρμονίου και πιάνου στο Ωδείο Ν. Σκαλκώτας
Διδασκαλία Συστήματος ORFF, αρμονίου και πιάνου στο Ωδείου Ραϋμόνδη
Διδασκαλία πιάνου στο Modern Music School της Αθήνας
Μουσικοθεραπεία και μουσικοκινητική σε συνεργασία με το 8ο Ειδικό Σχολείο
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Συναυλίες μουσικής δωματίου
Συνοδείες πτυχίων και διπλωμάτων
Μέλος Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου
Μέλος Όπερας δωματίου Αθηνών
Ιδρυτικό μέλος Καλλιτεχνικού Συλλόγου Μούσα (Διοργάνωση πανελλήνιων και διεθνών διαγωνισμών πιάνου)
Μέλος European Piano Teachers Association - Hellas
Μαθήματα πιάνου στο Lab Music Education- Δανάη Μπάλζερ

Δανάη Μπάλζερ

Πτυχίο Αρμονίας και αντίστιξης από το Ωδείο Ν. Σκαλκώτας τάξη Μ. Τραυλού
Πτυχίο πιάνου από το Ωδείο Ν. Σκαλκώτας τάξη Ν. Μιχαηλίδου
Πτυχίο Φούγκας από το Ωδείο Ορφείο Αθηνών τάξη Ε. Κοκκόρη
Δίπλωμα πιάνου από το Ωδείο Αγ. Στεφάνου τάξη Ν. Μιχαηλίδου
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Συμμετοχή σε σεμινάριο Μουσικοθεραπείας του Joseph Moreno

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: