Σεμινάριο με τον Γιώργο Παλαμιώτη

Monday, February 1, 2016 - 19:00

Σεμινάριο με τον Γιώργο Παλαμιώτη και θέμα: 'Groove Essentials. Multiplying our means to an end.'

 

 

Groove Essentials. 
Multiplying our means to an end.
By George Palamiotis

Είσοδος ελεύθερη!

The Pulse
Every living organism has a pulse. The universe has a pulse. Time is a pulse. 
Music has a pulse. Through simple patterns we learn to identify, internalize and finally lock with basic pulses.

The Clave
History of the clave. Function and form.
The key to almost any traditional rhythm and dance, (including the Afro-American tradition, e.g. blues, jazz, New Orleans, samba, salsa etc ). 

Patterns – Groupings
Identify patterns in rhythm and their building blocks. 
Understand, create and support the most common rhythmic constructions.

Polyrhythms
The fundamentals of overlapping rhythms with different pulses or ‘’It don’t mean a thing if it ain’t got that swing’’