ο κατεγιστικός Eric Moore στην Αθήνα!

Monday, December 5, 2022 - 16:30
Απολαύστε ένα δείγμα από το πρόσφατο σεμινάριο του Eric Moore στο HolyWood Stage.Athens!
Video Shooting/Editing: Spyros Katsiampas Gewa
Audio Recording/Mixing: Dimitris Karpouzas