Συνέντευξη Γιώργου Πουλιάση (Τελειόφοιτου φοιτητή Codarts)

Wednesday, January 23, 2019 - 15:00

 

Πόσο εντατικό είναι το πρόγραμμά σου στη σχολή, πόσες ώρες κάνεις μάθημα και πόσες ώρες μελέτης χρειάζονται ?

Το πρόγραμμα της σχολής είναι μελετημένο και σχεδιασμένο βάσει σύγχρονων μοντέλων εκπαίδευσης. Η συχνότητα και το περιεχόμενο των μαθημάτων ακολουθούν τους κανόνες αυτών των δομών, οι οποίοι απαιτούν μεγαλύτερο φορτίο ωρών στα δυο πρώτα χρόνια φοίτησης, έχοντας ως στόχο την απόκτηση των βασικών μουσικών ικανοτήτων. Η ύλη αρχίζει και μειώνεται σταδιακά από το πέμπτο εξάμηνο και μετά, όταν το ενδιαφέρον αρχίζει και στρέφεται στη διαμόρφωση προσωπικής μουσικής ταυτότητας. Οι ώρες μελέτης που χρειάζονται είναι μια δύσκολα προσεγγίσιμη αξία , εφόσον το συγκεκριμένο νούμερο ποικίλει ανά μαθητή. Ο προσωπικός μου μέσος όρος είναι έξι ώρες καθημερινού διαβάσματος - χωρίς να υπολογίζω τα διαλείμματα – επί έξι φορές την εβδομάδα.

 

Μίλησε μας για την ποικιλία των μαθημάτων.Σε γενικές γραμμές ποιές είναι οι κατηγορίες της ύλης?

Ένα Κονσερβατόριο αποπειράται να προσεγγίσει τη μουσική ακαδημαϊκά στην ολότητά της. Το πρώτο έτος – το οποίο στην Ολλανδία ονομάζεται προπαιδευτικό – μαζί με το δεύτερο, αποτελούν τις περιόδους κατά τις οποίες διδάσκονται οι βασικές μουσικές γνώσεις σε όλα τα επίπεδα:

  • Το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά μαθήματα θεωρίας, αρμονίας και ακουστικών, σολφέζ, ρυθμική αγωγή και πιάνο.

  • Το παίξιμο με άλλους, το οποίο χωρίζεται σε δύο μαθήματα: το ένα ασχολείται με την αναπαραγωγή γνωστών κομματιών στο πλαίσιο μπάντας και το άλλο εντάσσει το μαθητή σε ένα συγκρότημα φοιτητών με τελικό σκοπό τη δημιουργία προσωπικού υλικού.

  • Τα ιδιαίτερα μαθήματα στο εκάστοτε όργανο, τα οποία γίνονται από δύο καθηγητές (στα τύμπανα, η κιθάρα, π.χ., έχει τέσσερις). Ο ένας προσφέρει αυστηρά δομημένη ύλη και ο άλλος πιο ελεύθερη, εξατομικευμένη διδασκαλία.

  • Διάφορα μαθήματα παρεμφερή με τον κόσμο της μουσικής όπως το μάρκετινγκ.

Το τρίτο έτος επικεντρώνεται στο κομμάτι των παιδαγωγικών και της διδασκαλίας και στο τέταρτο δίνεται μεγαλύτερο βάρος στη μοναδικότητα της κάθε μουσικής προσωπικότητας, καθώς αποβάλλονται πλήρως τα μαθήματα γενικής παιδείας.Τη θέση τους παίρνουν εξειδικευμένες ενασχολήσεις, όπως η πτυχιακή διατριβή. Τα ιδιαίτερα μαθήματα στο όργανο συνεχίζονται αμείωτα και στα τέσσερα χρόνια.

 

Πώς είναι η ζωή στο Ρότερνταμ? Τι μπορεί να κάνει κάποιος εκεί?

Η αλήθεια είναι πως, ενώ η πόλη προσφέρει πάμπολλες ευκαιρίες επικοινωνίας ημών με τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, οι απαιτήσεις του Κονσερβατορίου από τη μία, και οι προσωπικές επιδιώξεις από την άλλη, δεν αφήνουν και πολύ ελεύθερο χρόνο και ενέργεια ώστε να τις αδράξουμε. Βέβαια, το παραπάνω αποτελεί κυρίως προσωπικό βίωμα, εννοώντας πως κάποιος άλλος στη θέση μου ίσως να έβρισκε μεγαλύτερο νόημα στο να πηγαίνει από συναυλία σε συναυλία, παρά να ξοδεύει τόσες ώρες στο δωμάτιο μελέτης. Ο καθένας αντιλαμβάνεται την απόκτηση γνώσης διαφορετικά και λειτουργεί με προσωπικές σταθερές. Κατά τ’ άλλα, το Ρότερνταμ είναι μια τυπική πόλη της Βόρειας Ευρώπης που κοιμάται νωρίς, αγαπά την ησυχία και αντιπαθεί τα απρόοπτα.

 

Πιστεύεις πως σε έχει βοηθήσει η σχολή στο να γίνεις καλύτερος μουσικός, έχεις βελτιώσει την τεχνική σου στο επίπεδο που περίμενες?

Οπωσδήποτε. Η δομημένη και στοχευμένη διδασκαλία που βασίζεται στην τεχνογνωσία και την παράδοση του οργάνου, σε συνδυασμό με το συνολικά βελτιωμένο μουσικό επίπεδο του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου, οδηγούν αναπόδραστα σε σημαντικότατη βελτίωση, αρκεί να είναι κανείς διατεθειμένος να τη δεχτεί και να εργαστεί γι’ αυτή.

 

Πόσο καλά προετοιμασμένος θεωρείς ότι ήσουν για την ακρόαση στο codarts ως απόφοιτος του επαγγελματικού προγράμματος του lab?

Δύσκολα απαντά κανείς σ’ αυτό το ερώτημα. Οι δύο σχολές αντιπροσωπεύουν τα αντίπαλα δέη των τρόπων εκμάθησης ενός οργάνου. Το lab διαλέγει τη στυλιστική οδό, ενώ το codarts συντάσσεται με εκείνη της βέλτιστης τεχνικής κατάρτισης, ανεξαρτήτως μουσικού είδους: η ιεράρχηση των ζητούμενων ικανοτήτων λοιπόν, διαφέρει. Φυσικά, το lab μου έδωσε ανεκτίμητα εφόδια ,τα οποία είναι αδύνατο να μη σημειωθούν. Και μόνο η σχεδόν καθημερινή επαφή με μια τόσο ενεργή και ικανή ομάδα καθηγητών που δρα αεικίνητα στο σύγχρονο μουσικό γίγνεσθαι, αποτελεί ζωτικής σημασίας διεργασία για τον καθένα, ανεξαρτήτως μεθόδων διδασκαλίας και μοντέλων εκμάθησης. Καθώς  λοιπόν η εκπαιδευτική προσέγγιση των δυο διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, είναι φυσικό επόμενο το κάθε ίδρυμα να στοχεύει στη βελτίωση διαφορετικών ικανοτήτων. Ωστόσο, υπό την ιδέα της καθολικότητας της μουσικής, η βελτίωση ενός μαθητή του επαγγελματικού προγράμματος, ακόμα και σε τομείς στους οποίους εκείνο θεωρητικά δεν εμβαθύνει, είναι αναπόφευκτη.

 

Τι θεωρείς πως είναι το σημαντικότερο που πήρες στο codarts και πιστεύεις πως δεν υπάρχει στην Ελλάδα?   

Η πίστη στη βαθιά εκμάθηση του οργάνου πέρα από μουσικά είδη και η ικανότητα του να είμαι ο δάσκαλος του εαυτού μου. Οι καθηγητές του codarts εστιάζουν στη βελτιστοποίηση και την ακρίβεια της τεχνικής ικανότητας καθώς τη θεωρούν το αποκλειστικό προαπαιτούμενο μέσο έκφρασης της καλλιτεχνικής ανησυχίας. Επικεντρώνονται στη διαφορά του «επιλέγω να κάνω κάτι» με το «κάνω κάτι από συνήθεια ή επανάληψη». Επαναπρογραμματίζουν επίσης τη διανομή προσοχής του κάθε μαθητή ώστε να στοχεύει στις σημαντικότερες παραμέτρους του οργάνου, οι οποίες αποτελούν τη βάση για οτιδήποτε θελήσει να εξερευνήσει στο μέλλον. Εν ολίγοις, του μαθαίνουν τι να προσέχει όταν μελετά μόνος του και πώς να το βελτιώσει.

 

Πόσα άτομα έλαβαν μέρος στις ακροάσεις και πόσα τελικά εισήχθησαν ?

Τα άτομα που αιτούνται κάθε χρόνο είναι περίπου εκατό. Από αυτά δέχονται για ακρόαση γύρω στους τριάντα πέντε επίδοξους μαθητές, από τους οποίους δέχονται στη σχολή τους τέσσερις. Κάποιες χρονιές, οι θέσεις ενδέχεται να γίνονται και πέντε, ανάλογα με τα αποτελέσματα των ακροάσεων για το MA program.

 

Φέτος θα πάρεις μέρος στην ορχήστρα του Codarts, η οποία συνδυάζει μουσικούς από τα διάφορα τμήματα μουσικής. Πώς είναι η εμπειρία αυτή και τι έχεις αποκομίσει από τις πρόβες? Πώς έγινε η επιλογή σου?   

Οι πρόβες βρίσκονται ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο, αφού η παρουσίαση της ορχήστρας θα γίνει στο τέλος του Μαρτίου. Φέτος οι συνθέσεις θα είναι αποκλειστικά των μαθητών του songwriting department και δε θα περιέχουν καμία διασκευή. Οι πρώτες εντυπώσεις με βρίσκουν με ένα μείγμα ενθουσιασμού και άγχους ,καθώς το εγχείρημα είναι μεγαλειώδες, η παραγωγή πολύ σοβαρή και η ορχήστρα αποτελεί το καμάρι της σχολής, αφού είναι το αποτέλεσμα δουλειάς του πιο περιζήτητου τμήματος του codarts. Η επιλογή γίνεται βάσει της συνολικής πορείας του κάθε μαθητή μέσα στο πανεπιστήμιο.  

 

Εν τέλει, νιώθω την ανάγκη να προτρέψω τον οποιονδήποτε να περάσει έστω κάποια χρόνια στο εξωτερικό, σπουδάζοντας αυτό που αγαπάει ή  ίσως, κυνηγώντας το σε εξωακαδημαϊκό πλαίσιο. Η εμπειρία αποτελεί μοναδικό παράγοντα εμπλουτισμού ερεθισμάτων και διαμόρφωσης πολυδιάστατης σκέψης.  

 

Ο Γιώργος Πουλιάσης είναι τελειόφοιτος φοιτητής του Codarts και απόφοιτος του επαγγελματικού προγράμματος του lab.